Business case klant

Uitgaande van 20% matches over alle resources per jaar en een mate van slagen per match kunnen de onderstaande ongewenste kosten ontstaan. De definitie van een geslaagde match is dat er een interne kandidaat is gevonden en vrijgemaakt (gepland). Een niet geslaagde match betekent dat er extern wordt ingehuurd ondanks dat een interne match mogelijk was.