Trends

1. Tekort aan gespecialiseerde arbeidskrachten. Ondanks beperkte economische groei is de vraag groter dan het aanbod.
(uitstroom binnen vijf jaar 800.000 werknemers)
2. Resources koesteren en binden
3. Follow the resources. Bedrijven verhuizen naar gebieden (landen) waar resources voorhanden zijn.
4. Flexibilisering arbeidsmarkt
5. Van fysieke naar virtuele eenheden
6. Managen van interne doorstroming essentieel
7. Meten is weten, detail wordt belangrijk
8. Marketing naar arbeidsmarkt wordt cruciaal. Imagobuilding essentieel