Flexforce management

“start morgen direct en kies voor een geleidelijk overgang naar uw organisatie”

Bit-Human is uw leverancier voor het operationeel beheer van uw externe resources. Wij verzorgen “white label” uw zoek-, beheer- en bindproces met (potentiële) externe resources.Wij implementeren het proces zodanig dat u op elk moment kan besluiten de dienst intern te continueren. Ook zij er diverse hybride mogelijkheden. Kortom wij hebben een flexibel concept voorhet professioneel en efficiënt uitvoeren van de inhuurprocessen.

 

 

 • Binnen 2 weken operationeel
 • Aanbod van diverse tooling inclusief implementatie:
  • Skill assessment
  • Community en beheersoftware (SAAS) voor het vinden, binden en matchen van kandidaten inclusief workcontrol (pre-employment screening) en administratie (uren, facturering, documentbeheer, contractmanagement)
 • Voordelen:
  • Efficiency en kostenbeheersing
  • Kwaliteitsverbetering proces (w.o. selectie kandidaten)
  • Transparant
 • De werkzaamheden, marges, resultaten zijn door onze opdrachtgever te monitoren (middels SAAS tooling).  Kortom openheid en duidelijkheid.
 • Eenvoudig overdraagbare porcessen, tooling en sturing(ook hybride oplossingen). Op basis van volume van externe inhuur kan jaarlijks met de opdrachtgever een plan worden opgesteld.  Hieruit volgt meer in- of outsourcing van de inhuurprocessen. Dit kan jaarlijks worden bijgesteld.
 • Advies & implementatie: inrichten, verbeteren en optimaliseren van de sourcing processen (aanvraag, ranking, informatie, matchen en contracteren). We gebruiken uiteraard de standaard kwaliteitsnormen (NEN 4400)