Business case klant

Uitgangspunten bij onderstaande voorbeeld:

  1. Gemiddeld heeft 80% de juiste en geplande skills
  2. Gemiddeld heeft 20% niet de juiste skills of heeft gekozen voor een niet passende opleiding
  3. Oplossing en noodzakelijke interventies: vervangen trainingen, interimmers en doorstromen resources
Potentiële besparingen DIRECT:
  1. Reductie inhuur derden door onjuiste  aanname gewenste skills
  2. Optimalisatie interne resources, minder benodigde resources voor het zelfde resultaat. (2 top IT’ers kunnen het werk doen voor 5 minder bekwaamde IT professionals)
  3. Beter aansluitende opleidingen.
  4. Efficiënte inzet interne medewerkers
Potentiële besparingen INDIRECT:
  1. Meer kans van slagen ICT projecten
  2. betere loopbaanplanning en opleiding. Minder verloop
  3. Sturing en rendement suppliers neemt drastisch toe. Derden partijen dienen de kwaliteit te leveren welke is overeengekomen.
Onderstaande eenvoudige business case geeft aan dat een organisatie in de basis al snel 600K tot 1,2 mio verdiend bij 100 IT medewerkers. WILT U MEER INFO?
Voorbeeld opzet eenvoudige business case: