Organisatie skill assessment

Het optimaal inzetten van resources lijkt eenvoudig maar is in werkelijkheid voor bedrijven  complex. Zodra resources niet optimaal worden benut heeft dit impact op het rendement van een organisatie.

Voorbeelden:

 1. Is de gekozen bedrijfsstrategie in lijn met de gewenste resources? (strategisch resourcemanagement)
 2. kennis en ervaring (in samenhang) wordt onvoldoende benut zodat de gewenste dienstverlening / product innovatie inefficiënt wordt gerealiseerd. (innovatie)
 3. Bij detachering organisaties wordt te snel externe resources ingezet waardoor het rendement drastisch vermindert (detachering)
 4. Specialisten kennen elkaar niet, kunnen elkaar dus niet ondersteunen of gemakkelijk informatie delen (Coaching & buddy shoppen)
 5. Realisatie loopbaanplanning is onvoldoende. Management heeft geen tijd en is onvoldoende alert, HRM heeft geen inzicht. Werknemers solliciteren bij andere organisatie omdat er een kans is. Een misgelopen kans voor de huidige werkgever (Loopbaanplanning)

Bit-Human heeft een unieke skill assessment ontwikkeld met als doel om in een korte tijd inzicht te hebben in de aanwezige skills. Uiteraard kan deze data worden overgezet naar een beheeromgeving voor meer mogelijkheden.

Wat doen klanten ermee? Hulpmiddel voor:

 • - een realistisch sourcing strategie
 • - strategisch resource management (core, buy in, flexible)
 • - ontwikkel en loopbaanplanning
 • - Migratie en reorganisatie

Wij bieden:

 • - Helder inzicht
 • - Tooling en analyse
 • - Perfecte uitvoering en begeleiding
 • - Advies en nazorg
 • - Partner voor resourcemanagement