Architectuur

Architectuur is de grondlegger voor business, infiormatie- en systeemontwikkeling. Een basis welke nodig noodzakelijk is om effectief uw bedrijfsvoering in te richten en vorm te geven. Architectuur geeft overzicht en vooral inzicht en kan een cruciale functie vervullen in het nemen van de juiste management besluiten. Voor veel bedrijven is het een zoektocht van enerzijds investeren in veel papier, modellen, raamwerken en anderzijds een effectieve bijdragen in de te nemen besluiten. Onze experts weten uit ervaring de juiste verhouding en werken resultaatgericht, methodisch en waar mogelijk pragmatisch.

 

Veelgevraagde functies (medior/senior):

Infrastructuur architect

Software architect

Informatie architect

BI architect

Enterprise architect

Middleware architect

Business architect